IMPERIA SKY GARDEN 423 Minh Khai

Tên dự án Imperia Sky Garden
Địa chỉ Số 423 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội