T&T DC COMPLEX – 120 ĐỊNH CÔNG

Tên dự án T&T DC Complex
Địa chỉ Số 120 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội