Chung cư King Palace 108 Nguyễn Trãi

Tên dự án King Place
Địa chỉ 108 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội