BRD DIAMOND RESIDENCE 25 LÊ VĂN LƯƠNG

Tên dự án BRG Diamond Residence
Địa chỉ 25 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội