SKY CENTRAL – 176 ĐỊNH CÔNG

Tên dự án Sky Central
Địa chỉ Số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội