ROSE TOWN 79 NGỌC HỒI

Giá bán: Liên hệ – triệu/m2
Diện tích:
Vị trí dự án: 79 Ngọc Hồi…, Hà Nội