GELEXIMCO SOUTHERN STAR 897 GIẢI PHÓNG

Giá bán: liên hệ
Diện tích: 60m – 92.8m2
Vị trí dự án: Số 897 Giải Phóng…, Hà Nội