CHUNG CƯ K35 TÂN MAI

Tên dự án K35 Tân Mai
Địa chỉ  số 35 Tân Mai, Kim Đồng, Hoàng mai, Hà Nội