Imperial Plaza 360 Giải Phóng

Tên dự án IMPERIAL PLAZA 360 GIẢI PHÓNG
Địa chỉ 360 Giải Phóng, đối diện bến xe Giáp Bát